Argyle Plantation Cemetery #2 (PC82)

Argyle

Pointe Coupee Cemeteries

 

 

 

Argyle Plantation Cemetery #2 (PC82)

Argyle

Pointe Coupee Cemeteries